Adfærdsproblemer hos heste

Problemadfærd:
Hvad er problemadfærd?
For at kunne definere problemadfærd er vi nødt til lige kort at gennemgå de forskellige mønstre i adfærdsbiologien som er sat i følgende kategorier:
 
Normal adfærd
Naturlig adfærd
Unormal adfærd
og Problemadfærd
 
Selve ordet "adfærd" er alt det der kan obseveres hos dyr,alt udadrettet aktiviteter.
 
Normal adfærd er det mønster som kan obseveres hos en art på bestemt tidspunkt og sted, altså en gennemsnitlig adfærd.
 
Naturlig adfærd er den adfærd som optræder normalt i dyrets eget naturlige miljø.
 
Unormal adfærd er alt det der afviger fra normal adfærden og som vises ved højere styrke eller hyppighed under normale omstændigheder, et eksempel herpå er heste der krybbebider,boksvandring eller vindsluger.
 
Problemadfærd er alt det der afviger fra de andre kategorier.
 
Hesten er et flugtdyr og vi mennesker er et rovdyr, at få disse 2 modsætninger til at indgå i et harmonisk sammenhold kan være lidt af en udfordring, vi som rovdyr er meget ligefrem i vores kropssprog hvor hesten er afhængig af sine instinkter og deres evne til at kunne aflæse kropssprog for at kunne overleve.
Hestens adfærd kan på os nogengange virke helt uhensigstmæssigt, som hesten der er bange for vandslangen eller traileren, men i hestens øjne kan det være en situation hvor den skal afgøre om det er potentielt farligt så den skal flygte eller den skal blive.
Vi har sikkert alle prøvet at have en hest som var flere timer om at læsses,en hest der stejler eller bukker? En hest der ikke ville fanges på folden, er bange for klipperen eller andre heste? Måske en hest som bider eller sparker efter dig?
 
 Alle disse små ting i hverdagen som vi synes er uhensigtsmæssige kan med tiden bliver mere og mere fremtrædne i hestens adfærdsmønster og gå hen og blive et decideret problem i dagligdagen og det er dette vi kalder for adfærdsproblemer.
 
Sigi Højdal | Sodemarksvej 27, 3230 Græsted  | Tlf.: 40277178 | cazja1977@gmail.com